Tuesday, May 17, 2016

Архангел Уриел - кабала амулет ключът на Уриел


Ключът на УРИЕЛ - АРХАНГЕЛЪТ НА ВЪТРЕШНАТА СВЕТЛИНА
Трансформира всички болезнени спомени, възстановява баланса. Енергията му озарява и подсилва всички аспекти на живота и работата. 

Уриел (Сряда)

Уриил е един от седемте главни архангели в православната традиция.
Името на този архангел означава "божия светлина", "Божествен огън"Може да закупите от онлайн бутик:
www.kabala.bg/shop/ключът-на-уриел-от-злато-и-сребро/

No comments:

Post a Comment