Wednesday, May 4, 2016

Кабала и Дървото на живота

Какво представлява Дървото на живота?
Дървото на живота е най-старият и най-важен символ на кабала. То действа като духовен ориентир, съдържащ в себе си целия Космос под формата на диаграма. Рисуван, интерпретиран и използван от мистиците в продължение на векове, този жив модел на енергиите във Вселената се състои от десет сфери и двадесет и две отношения (връзки) между тях, съответстващи на двадесет и двете букви (и означаваните с тях звукове) от азбуката на иврит. Десетте сфери съответстват на десетте отделни архетипни сили: Воля,Мъдрост, Разбиране, Съчувствие, Любов, Общуване, Сексуалност/Смърт иПрактичност. Двадесет и двете връзки между сферите изразяват взаимодействията между архетиповете. Например, сферата на Съчувствието (наречена Милосърдие в Дървото на живота) е разположена противоположно на Строгостта (наречена Правосъдие). Свързващото ги отношение е Устойчивостта, което означава, че при кабалистите способността да се постигне хармония между съчувствие и строгост води до силна устойчивост.
Дървото на живота може да бъде използвано за медитация, разсъждения и предсказания, както и за организиране, интегриране и разбиране на всички явления, обстоятелства и превратности в живота на човека. И също както истинските дървета поемат светлина, вода и хранителни вещества от почвата и ги превръщат в необходимия на хората кислород, Дървото на живота учи човека да получава, за да може да дава на другите.

Източник : gnezdoto.net

No comments:

Post a Comment