Monday, May 9, 2016


КАБАЛА КОД - ЗАЩИТА
Едно от 72-те имена на Бог, кабала код за защита от уроки и отрицателни влияния, негативна енергия – Aleph-Lamed-Dalet .
От древността в Кабала съществува система от кодове, съставена от трибуквени комбинации. Изписани в определена последователност, те са магнит за привличане на положителни промени в живота.
Тези кабала кодове се наричат „72-те имена на Бог” и са носители на мощна позитивна енергия и въздействие във всички аспекти на нашия живот - здраве, любов, просперитет, защита, увереност, благоденствие, ново начало, духовно израстване, разбирателство,...No comments:

Post a Comment