Friday, June 5, 2015

Покрийте една лампа с много слоеве плат и накрая в стаята ще стане тъмно. Но лампата си свети все така силно. Силата й изобщо не се е променила. Промяната е в плата, който покрива светлината. СВЕТЛИНАТА на безкрайния свят действа по-същия начин.
Кабала ни учи как да премахваме пластовете един по един, за да сглобим пъзела на Сътворението и да допуснем много повече Светлина в живота си.

Из „Силата на Кабала”

No comments:

Post a Comment