Thursday, September 22, 2016

Нещата такива каквито са

Творецът не е завършил творението в момента на неговото създаване. Затова виждаме в представящата се пред нас действителност, че тя както в общото, така и в частното, се намира под властта на законите на стъпаловидното развитие, започвайки от стадия, предшестващ зараждането и до стадия на завършване на израстването. По тази причина, когато усещаме горчивия вкус на плода в началото на неговото развитие, не възприемаме това като порок или недостатък на плода, защото причината е известна на всеки - плодът още не е завършил процеса на своето развитие.
Така е и по отношение на останалите елементи на действителността: ако нещо ни се струва лошо и носещо вреда, то това е свидетелство, че този елемент все още се намира на преходен стадий от процеса на своето развитие. Затова не сме в правото си да решаваме, че той е лош и да го пренебрегваме, тъй като това не е от мъдрост.

из http://www.kabbalah.info/

No comments:

Post a Comment