Sunday, June 7, 2015

Централна фигура в Кабала е Дървото на живота (Кабалистичното дърво).

Дървото на Живота позволява да се разбере Основният управляващ закон, на който се подчиняват света и човека - Законът за Реда и Хармонията в живота. Кабалистите анализират този закон посредством Сефиротите, тяхното разположение и вибрационни взаимодействия.
Десетте числа, разположени върху Дървото представляват 10-те Свещени Сефирота, а свързващите ги линии са пътищата и етапите от развитието на субективното съзнание


Уникално Кабала колие във формата на дърво, като символ на кръговрата на живота и растежа.


No comments:

Post a Comment